Die Stellenbosch Libertaskoor is geëerd om deel te wees van die 65ste Herdenkingsdiens van die Calvyn Protestantse Kerk, Athlone. Die Calvyn Protestantse Kerk van SA is op 15 Oktober 1950 gestig in Athlone, Kaapstad, onder leiding van wyle Dr I.D. Morkel. Die Libertaskoor, onker leiding van Johan de Villiers sal verskeie koorwerke en liedere uit hul uitgebreide en uiteenlopende repertoire uitvoer.
Meer inligting binnekort beskikbaar.