Die Stellenbosch Libertaskoor, gedirigeer deur Johan de Villiers, bied verskeie koorwerke en liedere uit hul uitgebreide en uiteenlopende repertoire aan, gedurende ‘n matinee uitvoering in die N.G. Kerksentrum te Onrus.
Meer inligting.