Libertas: Die Koor vertel die storie van die Libertaskoor oor die eerste 25 jaar sedert April 1989.  Vir die eerste keer kry die gehoor kans om die koorlede self te ontmoet, te hoor wat hulle elke dag doen en hoe hulle die koor beleef.  As deel van ‘n volgepakte program van uiteenlopende liedere en koorwerke, deel die koor staaltjies, wedervaringe en herinneringe van die ontstaan van die koor en hoe die koor gegroei het oor die jare. Die koor se lief en leed word so aangrypend oorgedra dat verskeie lede van die gehoor spontaan opstaan en meedoen by die laaste lied van die aand.
Beide uitvoerings is voor volgepakte gehore by die Oude Libertas amfiteater en elke keer word die koor staande toegejuig.