“Oor die jare heen het die Libertaskoor al `n instelling geword by die Amfiteater. Hierdie keer sing hulle liedere van vreugde en geluk. Tradisionele musiek en Afrikaanse liedere wat oor die tyd heen die Libertaskoor se karaktereienskap geword het. Die koor tree op met `n gevoel van gemoedelikheid en oorgawe en gee op `n kreatiewe wyse uiting aan hulle liefde vir koorsang. Kaartjies beskikbaar deur Computicket

The Libertas Choir has become emblematic of the Oude Libertas Amphitheatre thrilling audiences with their spontaneous singing. The traditional South African melodies and rhythms remain a favourite ingredient of the repertoire. They enjoy performing familiar and popular favourite choir music. Conductor Johan de Villiers always adds an energetic and tremendously refreshing touch to interpreting the music. Ticekt available on Computicket.”