Johan de Villers

Johan de Villiers, professor in wiskunde aan die Universiteit van Stellenbosch en stigter van die Libertaskoor, is sedert 1989 die koor se dirigent. Sy besielende leiding, unieke karaktereienskappe en buitengewone bekwaamhede, onder meer koorafrigting en die uitvoering van koormusiek, geniet wêreldwye erkenning en aansien.

Johan se vader, Dirkie de Villiers, was die voormalige hoof van musiek van die Vrystaatse Onderwysdepartement en sy oupa, M.L. de Villiers, het in 1920 die “Die Stem van Suid-Afrika” gekomponeer. In 1995 het Johan op ‘n kommissie gedien wat vir die nuwe Suid-Afrikaanse volkslied verantwoordelik was.

Nadat Johan aan Grey Kollege, Bloemfontein gematrikuleer het, het hy vanaf 1966 -1970 aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer waar sy hoofvakke wiskunde, toegepaste wiskunde en fisika was. As student het hy in die Stellenbosch Universiteitskoor onder leiding Philip McLachlan gesing en ook klavierlesse by John Antoniades geneem. In Desember 1970 vertrek Johan en sy vrou, Louwina (néé Oosthuizen), na Cambridge in Engeland waar Johan vir drie jaar navorsing in wiskunde doen met ‘n Sir Henry Strakosch Memorial-beurs. In Maart 1974 behaal hy ‘n PhD graad in Wiskunde aan die Universiteit van Cambridge.

Vir die volgende 29 jaar sit Johan sy akademiese loopbaan aan die Universiteit van Stellenbosch voort as Senior Lektor van 1974 -1982, Medeprofessor in die Departement Toegepaste Wiskunde van 1982 -1989, en van 1989 tot sy aftrede as Professor in die Departement Wiskunde. Hy is steeds ‘n Buitengewone Professor in die Departement.

Sedert 1974 het Johan, benewens sy akademiese loopbaan, as koordirigent uitgeblink. Van 1974 tot 1976 was hy die dirigent van saamgestelde koshuiskore by die jaarlikse Stellenbosch Sangfees en is daarna aangestel om Philip McLachlan as dirigent van die Stellenbosch Universiteitskoor op te volg. Hy beklee hierdie posisie vir agt jaar van 1977-1984. In 1983 het die Stellenbosch Universiteitskoor onder leiding van Johan die eerste prys in die SATV-kompetisie vir universiteits- en kollegekore gewen.

Johan het by verskeie instellings in die VSA, soos die North-Western Universiteit in Evanston, Illinois, die New England Conservatory of Music in Boston en die Universiteit van Wisconsin, Madison uitgebreide navorsing oor koorafrigting en dirigeertegnieke gedoen.

Johan se vrou, Louwina, is die koor se voltydse bestuurder.