Om versoening, solidariteit, vrede en vryheid te demonstreer deur die gedeelde ervaring van koormusiek, terwyl God met vertroue, vreugde en dankbaarheid vereer word.

Ons koor is inderdaad verteenwoordigend van al die mense van ons land, saamgebind deur ‘n liefde vir musiek en die gawe om te sing. Om wedersydse begrip, agting en vertroue te bevorder, ontgin die koor alle Suid Afrikaanse musiektradisies. Ons deel hierdie fees van uiteenlopende kultuurverskeidenheid met mede Suid Afikaners deur gereeld voor plaaslike konsertgehore op te tree en jaarliks na die platteland te reis om musiek terug te neem na die mense waar dit ontstaan het.

Ons verbind ons ook tot die opheffing van histories benadeelde gemeenskappe en tree dus dikwels op ten bate van maatskaplike projekte.